Niniejszy regulamin dotyczy zasad zamawiania i procesu wykonania stron internetowych przez firmę TS-PROJEKT Tomasz Suwała

Definicje ogólne.

Wykonawca - firma TS-PROJEKT Tomasz Suwała, Głębokie 244, 38-480 Rymanów.

Usługa - projekt strony internetowej.

Klient - podmiot zamawiający wykonanie Usługi.

Zasady zamawiania realizacji Usługi.

1. Do wykonania Usługi nie jest wymagane zawarcie umowy pisemnej. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Klientem jest ustna.

2. Przed podjęciem decyzji przez Klienta, dotyczącej powierzenie Wykonawcy Wykonanie Usługi, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Klienta o ostatecznej cenie wykonania Usługi, ewentualnych, dodatkowych kosztach i czasie realizacji Usługi.

3. Klient ma prawo do uzyskania pisemnego potwierdzenia czasu realizacji Usługi i jej ceny.

4. Klient zobowiązuje się do dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania usługi w terminie ustalonym z Wykonawcą. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność materiałów ze stanem faktycznym (opis działalności prowadzonej przez Klienta) i legalność ich pochodzenia (Zdjęcia pochodzą z legalnego źródła, a opisy są stworzone przez Klienta lub dla Klienta).

5. Po otrzymaniu materiałów Wykonawca ma obowiązek wykonać prezentację Usługi i opublikować ją na swoim serwerze, aby Klient mógł się z nią zapoznać.

6. Klient ma prawo do zgłoszenia poprawek dotyczących wyglądu, układu i treści Usługi.

7. W razie braku akceptacji realizacji Usługi, Klient ma prawo do rezygnacji z usług Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji finansowych.

8. Jeśli realizacja Usługi przeciąga się z powodu licznych poprawek składanych przez Klienta lub z innego powodu wynikającego z winy Klienta (brak czasu, problemy z kontaktem itp.), Wykonawca ma prawo do oceny rentowności wykonania Usługi i podniesienia kosztów jej wykonania lub ewentualnie rezygnacji z realizacji Usługi.

9. Po ostatecznym zaakceptowaniu Usługi przez Klienta Wykonawca wystawia fakturę za wykonanie usługi. Termin płatności faktury wynosi 1 tydzień.

10. Jeśli klient nie dysponuje własną domeną i kontem hostingowym, to Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do ich zarezerwowania i skonfigurowania. Opłata za domenę i konto hostingowe jest po stronie Klienta.

11. Po otrzymaniu zapłaty za wykonanie Usługi, Wykonawcza ma obowiązek opublikować Usługę pod domeną należącą do Klienta i przekazać mu wszelkie dane dostępu do konta hostingowego i panelu administracyjnego Usługi, o ile Klient zamówił Usługę z tego typu Panelem.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia Klienta z obsługi panelu administracyjnego Usługi. W razie problemów z obsługą panelu administracyjnego Klient ma prawo skontaktować się z Wykonawcą w celu uzyskania wskazówek dotyczących obsługi owego panelu, a wykonawca ma obowiązek nieodpłatnie udzielać Klientowi tego typu wskazówek.